12 - 15 Września 2021

Arłamów

Informacja

Uprzejmie informujemy, że kolejna edycja Konferencji POJAZDY SZYNOWE w 2023 roku będzie organizowana przez Katedrę Eksploatacji Systemów Technicznych Politechniki Wrocławskiej.
Serdecznie zapraszamy!

Europejski Rok Kolei

XXIV Konferencja POJAZDY SZYNOWE została uznana przez Komisję Europejską (DG MOVE) jako wydarzenie promujące Europejski Rok Kolei [LINK].
Jego celem jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Wzrost popularności kolei może w dużym stopniu przyczynić się do realizacji jednego z najważniejszych celów zapisanych w Europejskim Zielonym Ładzie, czyli osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Więcej informacji: Europejski Rok Kolei 2021

O konferencji

TEMATYKA KONFERENCJI
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie aktualnych problemów badawczych realizowanych w jednostkach naukowych w Polsce, jak również prezentacja osiągnięć i wyzwań przedsiębiorstw z branży pojazdów szynowych i transportu szynowego. Tematyka XXIV edycji Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z transportem szynowym, a w szczególności:

Projektowanie i konstrukcja pojazdów szynowych

 1. Problemy w projektowaniu nowoczesnych pojazdów szynowych.
 2. Wielosystemowe lokomotywy elektryczne – kierunki rozwoju konstrukcji.
 3. Projektowanie lokomotyw spalinowych w aspekcie obowiązujących norm emisji spalin.
 4. Dokumenty normatywne w aspekcie analiz wytrzymałościowych konstrukcji pojazdów.
 5. Wzornictwo i ergonomia w pojazdach szynowych.
 6. Oprogramowanie inżynierskie w procesie projektowania pojazdów szynowych.

Eksploatacja, utrzymanie pojazdów szynowych

 1. Własna baza utrzymaniowa, czy zakup pojazdów z utrzymaniem.
 2. Tendencje rynkowe w zakresie utrzymania pojazdów – elektroniczny nadzór nad planem utrzymania i kompletnością wykonywanych czynności.
 3. Eksploatacja zestawów kołowych pojazdów szynowych.

Niezawodność i bezpieczeństwo w transporcie szynowym

 1. Analizy RAMS i LCC w projektowaniu środków transportu szynowego.
 2. Ocena niezawodności pojazdów szynowych.
 3. Wspólna metoda oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka CSM RA.
 4. Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (rozwiązania techniczne, rozwiązania systemowe, czynnik ludzki – edukacja, pasażer z niepełnosprawnością).
 5. Metody zapewnienia bezpieczeństwa w fazie projektowania pojazdów.

Diagnostyka, badania zespołów i podzespołów pojazdów szynowych

 1. Badania nieniszczące w diagnostyce pojazdów szynowych.
 2. Współczesne metody badawcze w inżynierii materiałowej.
 3. Badania eksploatacyjne pojazdów szynowych.
 4. Systemy monitorowania parametrów pracy pojazdów trakcyjnych – stosowane rozwiązania i tendencje rozwojowe.

Certyfikacja i aspekty formalno-prawne

 1. Wymagania TSI w aspekcie procesu homologacji pojazdów.
 2. Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.
 3. Standaryzacja i unifikacja taboru szynowego.

Logistyka, ekologia w transporcie kolejowym

 1. Inwestycje infrastrukturalne i jakość kolejowych pasażerskich usług przewozowych.
 2. Logistyka w towarowych przewozach kolejowych.
 3. Przewozy kolejowe Wschód-Zachód.
 4. Centra logistyczne, punkty przeładunkowe i przestawcze 1435/1520 mm.
 5. Zarządzanie łańcuchem dostaw komponentów do produkcji pojazdów szynowych.

Transport szynowy w logistyce miejskiej (metro, tramwaj)

 1. Systemy miejskiego transportu szynowego.
 2. Systemy ITS miejskim transporcie szynowych.
 3. Systemy informatyczne w logistyce miejskiej.

Innowacyjne rozwiązania i efektywność transportu

 1. Autonomiczne pojazdy szynowe.
 2. Nowe materiały i technologie w budowie środków transportu.
 3. Ocena efektywności przedsięwzięć transportowych.

Komitet Naukowy

Maciej Szkoda, Politechnika Krakowska, Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu – przewodniczący Komitetu Naukowego

     • Maciej Andrzejewski, Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych
     • Włodzimierz Choromański, Politechnika Warszawska
     • Andrzej Chudzikiewicz, Politechnika Warszawska
     • Włodzimierz Czyczuła, Politechnika Krakowska
     • Janusz Ćwiek, Politechnika Śląska
     • Juri Diomin, DNDC UZ
     • Zbigniew Durzyński, Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych
     • Janusz Dyduch, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
     • Piotr Folęga, Politechnika Śląska
     • Kazimierz Furmanik, Akademia Górniczo-Hutnicza
     • Kurt Frischmuth, Politechnika Koszalińska
     • Teresa Gajewska, Politechnika Krakowska
     • Włodzimierz Gąsowski, Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych
     • Juraj Gerlici, University of Žilina
     • Ignacy Góra, Urząd Transportu Kolejowego
     • Iwona Grabarek, Politechnika Warszawska
     • Stanisław Guzowski, Politechnika Krakowska
     • Mariusz Izdebski, Politechnika Warszawska
     • Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
     • Roland Jachimowski, Politechnika Warszawska
     • Adam Kadziński, Politechnika Poznańska
     • Ewa Kardas-Cinal, Politechnika Warszawska
     • Piotr Kisielewski, Politechnika Krakowska
     • Jarosław Korzeb, Politechnika Warszawska
     • Władysław Koc, Politechnika Gdańska
     • Jarosław Konieczny, Politechnika Śląska
     • Mariusz Kostrzewski, Politechnika Warszawska
     • Jerzy Kwaśnikowski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
     • Andrzej Krzyszkowski, UTH w Radomiu
     • Tomasz Krzyżyński, Politechnika Koszalińska
     • Tomasz Kuczek, Politechnika Krakowska
     • Tone Lerher, University of Maribor
     • Bogusław Łazarz, Politechnika Śląska
     • Zbigniew Łukasik, UTH w Radomiu
     • Adam Mańka, Politechnika Śląska
     • Andrzej Massel, Instytut KolejnictwaJan Matej, Politechnika Warszawska
     • Jerzy Merkisz, Politechnika Poznańska
     • Maciej Michnej, Politechnika Krakowska
     • Stanisław Młynarski, Politechnika Krakowska
     • Jakub Młyńczak, Politechnika Śląska
     • Mirosław Nader, Politechnika Warszawska
     • Andrzej Niewczas, Instytut Transportu Samochodowego, PNTTE
     • Tomasz Nowakowski, Politechnika Wrocławska
     • Jerzy Nowicki, Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych
     • Michał Opala, Politechnika Warszawska
     • Georg-Peter Ostermeyer, Technical University Braunschweig
     • Marek Pawełczyk, Politechnika Śląska
     • Paweł Piec, Politechnika Krakowska
     • Dariusz Pyza, Politechnika Warszawska
     • Tadeusz Ryś, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
     • Mirosław Siergiejczyk, Politechnika Warszawska
     • Marek Sitarz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
     • Bogdan Sowiński, Politechnika Warszawska
     • Anna Stelmach, Politechnika Warszawska
     • Andrzej Świderski, Instytut Transportu Samochodowego, PNTTE
     • Adam Szeląg, Politechnika Warszawska
     • Grzegorz Szymański, Politechnika Poznańska
     • Maciej Szkoda, Politechnika Krakowska
     • Franciszek Tomaszewski, Politechnika Poznańska
     • Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza
     • Wojciech Wawrzyński, Politechnika Warszawska
     • Grzegorz Zając, Politechnika Krakowska
     • Krzysztof Zboiński, Politechnika Warszawska
     • lstvan Zobory, Budapest University of Technology and Economics
     • Jolanta Żak, Politechnika Warszawska
     • Andrzej Żurkowski, Instytut Kolejnictwa

Organizatorzy

Politechnika Krakowska, Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu

Organizator

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej jest jedną z 10 jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Mechanicznego, który jest największym wydziałem na Politechnice Krakowskiej i jednym z większych w Polsce. Od 2017 w ramach Katedry funkcjonują dwa zespoły: Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych oraz Zespół Systemów Logistycznych. Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną na studiach I i II stopnia na specjalnościach związanych z inżynierią środków transportu – projektowaniem, budową, eksploatacją, bezpieczeństwem, niezawodnością i certyfikacją pojazdów szynowych oraz logistyką i spedycją. Prowadzone są również studia podyplomowe z zakresu Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych, cieszące się bardzo dużym uznaniem wśród przedsiębiorstw transportu kolejowego.

Poza działalnością dydaktyczną i naukową Katedra prowadzi szeroką współpracę z otoczeniem gospodarczym w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacyjnych technologii, opinii i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów szynowych.

 

NEWAG S.A.

Współorganizator


NEWAG S.A. to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jako jedno z najstarszych przedsiębiorstw kolejowych w Polsce, ma wieloletnie doświadczenie w produkcji i modernizacji taboru kolejowego.

NEWAG jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Swoje produkty z sukcesem dostarczamy polskim i zagranicznym klientom. Pojazdy obsługują połączenia kolejowe, przewożąc pasażerów w czternastu województwach Polski.

Firma NEWAG ma stabilną i wyjątkowo mocną pozycję na rynku elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw w Polsce. W ostatnich latach grupa kapitałowa NEWAG S.A. zdominowała krajowy rynek produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkcji i modernizacji lokomotyw elektrycznych oraz modernizacji lokomotyw spalinowych.

Nowocześnie zarządzana spółka szczególnie dba o wysoką jakość swoich produktów oraz wykonywanych usług, co potwierdzają otrzymane świadectwa i certyfikaty.

Patronat

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej BIAŁKIEWICZ

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jerzy SŁADEK

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Infrastruktury

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy GÓRA

 

PATRONAT NAUKOWY

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

https://pntte.org/

Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk

 

PATRONAT MEDIALNY

Raport Kolejowy

Rynek Kolejowy

Pojazdy Szynowe

Terminy

W przypadku konieczności wydłużenia terminów, prosimy o kontakt z komitetem organizacyjnym: sekretariat@pojazdy-szynowe.eu.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, przesłanie streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim    15.03.2020                              
Akceptacja streszczenia 21.03.2020                              
Przesłanie pełnych tekstów artykułów 30.06.2020                              
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji bez referatu 31.07.2020           12.06.2021
Decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji i przekazaniu do recenzji 31.08.2020                              
Wniesienie opłaty konferencyjnej 31.07.2020           12.06.2021
Konferencja POJAZDY SZYNOWE 2020 13-16.09.2020     12-15.09.2021

Publikacje

Księga abstraktów XXIV Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE w pliku pdf – POBIERZ
Monografia z XXIV Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE w pliku pdf – POBIERZ

 


Artykuły po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w monografii: “Challenges for the market of production, operation and maintenance of rail vehicles” wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej lub w kwartalniku POJAZDY SZYNOWE, a ich streszczenia w materiałach konferencyjnych.

Wyselekcjonowane przez Radę Programową publikacje po dodatkowych opłatach (uzależnionych od wydawnictwa), zostaną opublikowane w czasopismach:

 • Transport Problems (Problemy Transportu) 70 pkt.
 • Archives of Transport (Archiwum Transportu) 70 pkt.
 • oraz w renomowanym, wysoko punktowanym kwartalniku ujętym na liście MNiSW (100 pkt.)

Streszczenie artykułu powinno prezentować cel pracy, wyniki i główne wnioski oraz nie powinno być dłuższe niż 200 słów. Szczególną uwagę proszę zwrócić na formatowanie listy cytowanych pozycji źródłowych. Cytowania przygotowane niezgodnie z zaleceniami mogą nie zostać prawidłowo zarejestrowane w bazie Scopus. Streszczenie artykułu, które będzie wydane w formie drukowanej, nie powinno być dłuższe niż 1 strona i przygotowane zgodnie ze wzorem streszczenia w języku polskim i angielskim. Zarówno artykuł, jak i rozszerzone streszczenie powinny być przesłane w formacie MS Word (preferowany jest format *.docx).

Instrukcja przygotowania artykułu do publikacji w czasopiśmie POJAZDY SZYNOWE:

Artykuły powinny być napisane w języku polskim zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze czasopisma Pojazdy Szynowe i przesłane wg wskazówek dostępnych na stronie: http://www.railvehicles.eu/Informacja-dla-autorow,3025.html

Publikacja referatów

 • Streszczenia oraz pełne teksty artykułów  będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu EasyChair:

Przejdź do systemu EasyChair

Instrukcja obsługi systemu EasyChair

  • W ramach jednej opłaty konferencyjnej można opublikować jeden artykuł.
  • Wszystkie zgłoszone prace podlegają wstępnej kwalifikacji  na podstawie przesłanych streszczeń. Informacja o zaakceptowaniu streszczenia zostanie przesłana w wyznaczonym terminie.
  • Artykuły muszą być napisane w języku angielskim.

Program

Sponsorzy

Partnerzy

Uczestnicy

Udział w Konferencji potwierdzili przedstawiciele najwyższych jednostek administracji państwowej związanych z transportem kolejowym, przewoźników, zarządców infrastruktury, jednostek notyfikowanych oraz wybitnych ośrodków badawczych i naukowych, w tym:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • PKP Intercity S.A.
 • PKP Cargo S.A.
 • PKP LHS
 • Lotos Kolej Sp. z o.o.
 • DB Cargo Polska
 • ORLEN KolTrans S.A.
 • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
 • METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
 • NEWAG S.A.
 • Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o.
 • BONATRANS GROUP a.s.
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
 • Alstom Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
 • Siemens Mobility Sp. z o.o.
 • Stadler Polska Sp. z o.o.
 • Axtone S.A.
 • MEDCOM Sp. z o.o.
 • RFWW „Rawag” Sp. z o.o.
 • TABOR Dębica Sp. z o.o.
 • Eneria Sp. z o.o.
 • Frimatrail Frenoplast S.A.
 • Cellofoam Polska Sp. z o.o.
 • On Rail Moers / On Rail Gesellschaft für Vermietung und Verwaltung von Eisenbahnwaggons mbH
 • F.H. BARWA Jarosław Czajkowski
 • Wagony Świdnica Sp. z o.o. Oddział w Oławie
 • MAVEX-REKORD KFT. Sp. z o.o.
 • ENTE Sp. z o.o.
 • Kalthoff Luftfilter und Filtermedien GmbH
 • Symkom
 • HBM Prenscia
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 • Instytut Kolejnictwa
 • TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
 • CERTIFER S.A.
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Gdańska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Lokalizacja

Hotel Arłamów

Arłamów 1,
38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
www.arlamow.pl

Recepcja:
Tel.: +48 13 443 10 00
E-mail: recepcja@arlamow.pl


Opłaty

Koszty uczestnictwa

Opłata za udział stacjonarny (obejmuje udział w konferencji, wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących oraz publikację artykułu) 1450 zł
Osoba towarzysząca (obejmuje udział w konferencji, wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących, bez materiałów konferencyjnych i publikacji) 1200 zł
Publikacja artykułu bez uczestnictwa 700 zł
Opłata za każdy dodatkowy artykuł (tego samego autora/autorów) 450 zł
Opłata za udział zdalny z publikacją artykułu 1000 zł
Opłata za udział zdalny bez publikacji artykułu 700 zł

Wpłaty za udział w konferencji winny być dokonywane na konto Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków w Alior Bank S.A. nr
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 z dopiskiem: „POJAZDY SZYNOWE”.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. W dniach 12-15 września organizatorzy zapewniają preferencyjne ceny noclegów w hotelu ARŁAMÓW****: 300,0 zł netto za pokój jednoosobowy i 340,0 zł netto za pokój dwuosobowy. Rezerwacja musi być dokonana i opłacona najpóźniej na trzy miesiące przed datą rozpoczęcia konferencji, po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa w konferencji. Przy rezerwacji należy powołać się na konferencję POJAZDY SZYNOWE.
Kontakt do recepcji hotelu: tel.: +48 13 443 10 00, e-mail: recepcja@arlamow.pl lub bezpośrednio do Pani Manager Doroty Durczak: d.durczak@arlamow.pl

Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z udziału w Konferencji i zwrot kosztów uczestnictwa lub noclegu możliwa jest najpóźniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia Konferencji. Natomiast po 12 sierpnia 2021 możliwe jest jedynie zgłoszenie zastępstwa za zarejestrowanego uczestnika.

Kontakt

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

Zastępca przewodniczącego:
dr inż. Teresa Gajewska

Członkowie komitetu:

mgr Maciej Górowski, mgr inż. Anna Grabarz, dr inż. Grzegorz Kaczor, dr inż. Tomasz Kuczek, dr inż. Augustyn Lorenc, dr inż. Magdalena Machno, dr inż. Maciej Michnej, mgr inż. Elżbieta Wyraz

Obsługa informatyczna:

Rafał Stachura

Politechnika Krakowska, Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel.: +48 12 / 374 35 12
tel.: +48 12 / 374 33 25
fax: +48 12 / 374 33 11
email: sekretariat@pojazdy-szynowe.eu

Komunikaty

Do pobrania

BEZPIECZEŃSTWO W HOTELU ARŁAMÓW

 

Od początku priorytetem organizatorów jest bezpieczeństwo w czasie konferencji. Konferencja odbędzie się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji, Hotel Arłamów**** wdrożył specjalną, restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, której celem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpiecznego pobytu.

Uczestnicy konferencji będą mieli dostęp do środków ochrony osobistej, a wdrożony we wszystkich pomieszczeniach ultranowoczesny system oczyszczania powietrza ActivTek jest jedną z najskuteczniejszych metod w walce z wirusami.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.arlamow.pl/bezpieczny-arlamow