sekretariat@pojazdy-szynowe.eu

+48 71 320 27 33
+48 71 320 38 17
+48 71 320 28 17

Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
Katedra Eksploatacji Systemów Technicznych
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel.: 48 71 320 27 33 / 48 71 320 38 17 / 48 71 320 28 17
adres e-mail: sekretariat@pojazdy-szynowe.eu

dr hab. inż. Artur Kierzkowski, prof. uczelni – przewodniczący
dr inż.Franciszek Restel – zastępca przewodniczącego
dr inż. Piotr Czaja
mgr inż. Szymon Haładyn
dr inż. Anna Jodejko-Pietruczuk
dr inż. Tomasz Kisiel
mgr inż. Ewa Mardeusz
mgr inż. Honorata Poturaj
mgr inż. Anna Smok
dr hab. Agnieszka Tubis, prof. uczelni
dr inż. Łukasz Wolniewicz

dr inż. Piotr Czaja
mgr inż. Szymon Haładyn