Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez system, gdzie możliwe jest zgłaszanie abstraktów i przesyłanie pełnych wersji prac

Terminy

Zgłoszenie udziału w Konferencjido 1 czerwca 2023 roku do 30 lipca 2023 roku
Przesyłanie abstraktów poprzez system konferencyjnydo 1 czerwca 2023 roku do 30 lipca 2023 roku
Potwierdzenie przyjęcia abstraktudo 10 czerwca 2023 roku do 30 lipca 2023 roku
Wnoszenie opłat konferencyjnychdo 20 czerwca 2023 roku do 30 lipca 2023 roku
Przesyłanie pełnych wersji artykułówdo 30 września 2023 roku

Opłaty

Uczestnictwo stacjonarne (opłata regularna)

Opłata obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących oraz (fakultatywnie) publikację artykułu w materiałach pokonferencyjnych.

1650 złotych

Uczestnictwo zdalne z publikacją artykułu

Opłata obejmuje udział zdalny w Konferencji (dostęp do sesji online), materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w materiałach pokonfernecyjnych

1100 złotych

Uczestnictwo zdalne

Opłata obejmuje udział zdalny w Konferencji (dostęp do sesji online) oraz materiały konferencyjne

700 złotych

Współuczestnictwo

Opłata obejmuje wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących

1250 złotych

Uprzejmie informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Opłaty za uczestnictwo w konferencji należy wpłacać po rejestracji w systemie uczestnictwa na konto:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
NIP: 896-000-58-51

W tytule przelewu prosimy wpisać:

  • 2001/0030/22 – Pojazdy Szynowe 2023,
  • wyszczególnić nazwiska uczestników konferencji, za których wnoszona jest opłata.


W przypadku potrzeby wystawienia faktury proforma prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji: sekretariat@pojazdy-szynowe.eu