KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski (Politechnika Wrocławska)

+ prezes Krzysztof Balawejder (Prezes MPK we Wrocławiu)

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz (UTH w Radomiu)

dr inż. Rafał Cichy (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Janusz Ćwiek (Politechnika Śląska)

dr hab. inż. Bartosz Firlik (Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. Piotr Folęga (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gąsowski (Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. Adrian Gill (Politechnika Poznańska)

dr inż. Ignacy Góra (Prezes Urzędu Transportu Kolejowego)

prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek (Politechnika Warszawska)

dr inż. Przemysław Ilczuk (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna (Politechnika Warszawska)

dr inż. Anna Jodejko-Pietruczuk (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal (Politechnika Warszawska)

dr Mykola Karpenko (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

dr hab. Arkadiusz Kawa (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

dr hab. inż. Artur Kierzkowski (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Tomasz Kisiel (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Jarosław Korzeb (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH Radom (UTH w Radomiu)

prof. dr hab. Tomasz Krzyżyński (Politechnika Koszalińska)

prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski (WSB we Wrocławiu)

dr inż. Stanisław Kwaśniowski (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz (Politechnika Śląska)

dr hab. inż. Andrzej Massel (Dyrektor Instytutu Kolejnictwa)

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska (Politechnika Poznańska)

dr inż. Piotr Michalak (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

dr inż. Maciej Michnej (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Stanisław Młynarski (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Jakub Młyńczak (Politechnika Śląska)

dyr. Adam Musiał (Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei)

prof. dr hab. inż. Mirosław Nader (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (Instytut Transportu Samochodowego)

dr hab. inż. Michał Opala (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Małgorzata Orczyk (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza (Politechnika Warszawska)

dr inż. Franciszek Restel (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Tomislav Rožić (Sveučilište u Zagrebu)

dr hab. inż. Wojciech Sawczuk (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk (Politechnika Warszawska)

dr Paulius Skačkauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

dr hab. inż. Anna Stelmach (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Michał Stosiak (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Maciej Szkoda (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Grzegorz Szymański (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski (Instytut Transportu Samochodowego)

dyr. Piotr Tarnawski (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski (Politechnika Poznańska

dr hab. Agnieszka Tubis (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Sylwin Tomaszewski (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Pozn. Instytut Technologiczny)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Sylwia Werbińska-Wojciechowska (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Grzegorz Zając (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Jolanta Żak (Politechnika Warszawska)

        •  

KOMITET ORGANIZACYJNY

Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
Katedra Eksploatacji Systemów Technicznych
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel.: 48 71 320 27 33 / 48 71 320 38 17 / 48 71 320 28 17
adres e-mail: sekretariat@pojazdy-szynowe.eu

dr hab. inż. Artur Kierzkowski, prof. uczelni – przewodniczący
dr inż. Franciszek Restel – zastępca przewodniczącego
dr inż. Piotr Czaja
mgr inż. Szymon Haładyn
dr inż. Anna Jodejko-Pietruczuk
dr inż. Tomasz Kisiel
mgr inż. Ewa Mardeusz
dr hab. Agnieszka Tubis, prof. uczelni
dr inż. Łukasz Wolniewicz

dr inż. Piotr Czaja
mgr inż. Szymon Haładyn