Wymagania dla abstraktów

Treść abstraktu powinna być dostarczona w języku polskim. Powinna zawierać nie mniej niż 150 wyrazów, ale nie więcej niż 200 wyrazów.

Abstrakt należy przesłać poprzez system rejestracji.

Publikacje

Referaty – po wygłoszeniu na konferencji oraz po pozytywnych recenzjach, decyzją Komitetu Naukowego – zostaną:

  • rekomendowane do publikacji w Archiwum Transportu lub
  • rekomendowane do publikacji w jednym z dedykowanych Special Issues w czasopiśmie: Energies (IF 3.252), Applied Sciences (IF 2.838), Logistics, Infrastructures, Drones (IF 5.532) lub
  • rekomendowane do publikacji w kwartalniku Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe
  • skierowane do publikacji w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.

Autorzy najlepszych prac rekomendowanych do opublikowania w czasopismach wydawnictwa MDPI otrzymają specjalną zniżkę 50% kosztów publikacji (od kwoty bazowej). W przypadku, gdy Autor przystanie na rekomendację publikacji pracy w Archiwum Transportu, kwartalniku Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe albo w jednym ze Special Issues, Autor zobligowany będzie do przystosowania pracy do wymagań wydawnictwa.

Koszty publikacji w MDPI