PROGRAM KONFERNECJI

Dzień pierwszy (niedziela 10.09.2023)

 • przyjazd uczestników + obiadokolacja (godz. 17.00 – 20.00)

Dzień drugi (poniedziałek 11.09.2023)

 • obrady uczestników w sali konferencyjnej plenarnej wyposażonej (godz. 10.00 – 11.30)
 • wystąpienia Key Note Speakers (planuje się zaproszenie wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu z sektora kolejowego m.in. narodowego przewoźnika kolejowego PKP Intercity, Centrum Szkolenia Maszynistów Kolei Austriackich, Urzędu Transportu Kolejowego)
 • przerwa kawowa nr 1
 • obrady uczestników w dwóch salach (godz. 12.00 – 13.30)
 • lunch nr 1
 • obrady uczestników w dwóch salach równoległych (godz. 14.30 – 15.30)
 • przerwa kawowa nr 2
 • obrady uczestników w dwóch salach równoległych (godz. 16.00 – 17.30)
 • uroczysta kolacja w godz. 19.30 – 02.00

Dzień trzeci (wtorek 12.09.2023)

 • obrady uczestników w sali konferencyjnej plenarnej (godz. 10.00 – 11.30)
 • przerwa kawowa nr 3
 • obrady uczestników w dwóch salach (godz. 12.00 – 13.30)
 • lunch nr 3
 • obrady uczestników w dwóch salach równoległych (godz. 14.30 – 15.30)
 • przerwa kawowa nr 4
 • obrady uczestników w dwóch salach równoległych (godz. 16.00 – 17.30)
 • kolacja dla uczestników

Dzień czwarty (środa 13.10.2023)

 • obrady uczestników w sali konferencyjnej plenarnej (godz. 10.00 – 11.30)
 • przerwa kawowa nr 5
 • zamknięcie konferencji