22-25 Maja 2018

Katowice, Chorzów, Szczyrk

O konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji dotyczących badań naukowych w dziedzinie projektowania i wytwarzania pojazdów szynowych, wykorzystywanych technologii i materiałów, eksploatacji, utrzymania, jak również badań pojazdów szynowych z zastosowaniem symulacji i metod doświadczalnych.


Tematyka Konferencji

– Konstrukcja pojazdów szynowych
– Eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych
– Badania symulacyjne i eksperymentalne pojazdów szynowych
– Technologia i logistyka transportu szynowego
– Diagnostyka pojazdów szynowych
– Ekologia w transporcie szynowym
– Niezawodność i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
– Urządzenia pokładowe systemu ERTMS
– Nowe materiały i technologie w budowie pojazdów szynowych
– Modelowanie i stylizacja pojazdów szynowych (w tym wyposażenie wnętrz i wzornictwo przemysłowe)
– Innowacje w transporcie szynowym
– Rozwiązania metra dla metropolii

Wybrane publikacje nadesłane na konferencje będą publikowane min. w kwartalniku Pojazdy Szynowe (IPSz Poznań) oraz w kwartalniku Problemy Kolejnictwa (IK Warszawa), kwartalniku Archives of Transport (Politechnika Warszawska) oraz w kwartalniku Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport. Artykuły zostaną zakwalifikowane do poszczególnych kwartalników przez komitet naukowy konferencji. Opublikowane zostaną jedynie te artykuły, które z sukcesem przejdą wymaganą przez wydawnictwa procedurę recenzji.


Komitet Naukowy

– Bogusław Łazarz – przewodniczący Komitetu Naukowego

– Roman Bogacz
– Włodzimierz Choromański
– Andrzej Chudzikiewicz
– Włodzimierz Czyczuła
– Janusz Ćwiek
– Juri Diomin
– Zbigniew Durzyński
– Janusz Dyduch
– Piotr Folęga
– Kazimierz Furmanik
– Kurt Frischmuth
– Włodzimierz Gąsowski
– Juraj Gerlici
– Ignacy Góra
– Iwona Grabarek
– Jan Gronowicz
– Wiesław Grzesikiewicz
– Andrzej Grzyb
– Jerzy Hajduk
– Marek Idzior
– Marianna Jacyna
– Antoni Jankowski
– Ewa Kardas-Cinal
– Jarosław Korzeb
– Władysław Koc
– Jerzy Kwaśnikowski
– Tomasz Krzyżyński
– Tomáš Lack
– Zbigniew Lozia
– Mirosław Luft
– Zbigniew Łukasik
– Jerzy Madej
– Jerzy Manerowski
– Adam Mańka
– Józef Marciniak
– Jan Matej
– Marian Medwid
– Jerzy Merkisz
– Jerzy Mikulski
– Jakub Młyńczak
– Marek Młyńczak
– Sergej Myamlin
– Mirosław Nader
– Tomasz Nowakowski
– Jerzy Nowicki
– Georg-Peter Ostermeyer
– Marek Pawełczyk
– Paweł Piec
– Jerzy Piotrowski
– Dariusz Pyza
– Tadeusz Ryś
– Mirosław Siergiejczyk
– Marek Sitarz
– Jacek Skorupski
– Bogdan Sowiński
– Włodzimierz Stawecki
– Anna Stelmach
– Andrzej Surowiecki
– Adam Szeląg
– Elżbieta Szychta
– Franciszek Tomaszewski
– Tadeusz Uhl
– Adam Weintrit
– Wojciech Wawrzyński
– Wiesław Zabłocki
– Grzegorz Zając
– Krzysztof Zboiński
– István Zobory
– Andrzej Żurkowski


Organizatorzy Konferencji
Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Alstom Konstal Chorzów

Honorowy patronat Konferencji
JM Rektor Politechniki Śląskiej

Patronat Konferencji
Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Patronat Medialny
PGT Polska Gazeta Transportowa, Raport Kolejowy, Pojazdy Szynowe (TABOR), TTS Technika Transportu Szynowego, Kurier Kolejowy

Partnerzy Konferencji

Bombardier Transportation, Chemet, GRAW, HEICO, Infra SILESIA, Petrosoft.pl Technologie Informatyczne

Program konferencji


Zarejestruj się


Komunikat nr 2


Szablon abstraktu
Komunikat nr 1

Organizatorzy

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

Partner naukowy konferencji. Wydział wypromował dotąd ponad 8850 absolwentów. Corocznie pracownicy wydziału publikują ponad 200 artykułów i referatów oraz wykonują około 90 prac naukowo-badawczych, grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prac wdrożeniowych i usługowych. Wydział organizuje 11 cyklicznych konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Szereg pracowników wydziału jest członkami organizacji naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. PAN, International Institute of Acoustic and Vibration, Comité Européen de Normalisation). Posiada również akredytację na prowadzenie studiów podyplomowych podwyższających kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli przedmiotów technicznych zgodnie z wymogami europejskiego stowarzyszenia IGIP. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn oraz transport. Wydział prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia na specjalnościach kolejowych i kierunku praktycznym kolejowym.

ALSTOM KONSTAL Chorzów

Partner przemysłowy konferencji.  Alstom w Polsce aktywnie uczestniczy w unowocześnianiu polskiego sektora transportu. Od przejęcia spółki Konstal, będącej najstarszym w Polsce producentem urządzeń kolejowych, Alstom rozpoczął realizację największego w historii programu rozwoju. Dostosowanie fabryki do globalnych standardów produkcyjnych Alstom poszerzyło jej możliwości produkcyjne. Obecnie ALSTOM Konstal S.A. jest jedną z 32 fabryk taboru szynowego w Grupie Alstom, dostarczającą produkty spełniające najwyższe światowe standardy w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa. Alstom Konstal stał się centrum kompetencyjnym metra dla Grupy Alstom oraz rozwija kompetencje Centrum Inżynieringu.
Wyznaczając kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii, Alstom kładzie nacisk na rozwój potencjału ludzkiego, unowocześnianie bazy wytwórczej oraz stosowanie najnowszych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i gwarantujących ich satysfakcję.

Terminy

Deklaracja uczestnictwa w konferencji i przesłanie streszczenia referatu 16.03.2018
Nadesłanie pełnego tekstu referatu 31.03.2018
Potwierdzenie przyjęcia referatu 15.04.2018
Wniesienie opłaty konferencyjne 30.04.2018

Rozpoczęcie konferencji już 22 Maja 2018

Zarejestruj się

Opłaty

koszt 1 osoby wraz z wyżywieniem oraz materiałami konferencyjnymi 1 250 zł
koszt jednodniowego pobytu 975 zł
koszt 1 osoby towarzyszącej z wyżywieniem 500 zł
koszt 1 osoby doktorant 1000 zł

Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów!

Hotel Klimczok zapewnia rezerwacje pokoi dla gości konferencji Pojazdy Szynowe 2018 do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Do tego dnia należy wnieść opłatę za nocleg. Po tym terminie hotel nie gwarantuje wolnych pokoi.

Obniżone koszty noclegu w Hotelu Klimczok dla Gości Konferencji:

Rodzaj pokoju     Standard    Cena jednostkowa brutto po rabacie
1-osobowy Economy 210 zł
2-osobowy Economy 220 zł
1-osobowy Standard 240 zł
2-osobowy Standard 290 zł
1-osobowy Standard+ 270 zł
2-osobowy Standard+ 290 zł

Program

Uwaga! Osoby, które we wtorek 22 maja, pierwszego dnia konferencji „Pojazdy Szynowe 2018” chcą zwiedzać zakłady Alstom Konstal w Chorzowie, ze względu na własne bezpieczeństwo oraz wymogi przepisów BHP, proszone są o założenie pełnego obuwia z płaską podeszwą!

Lokalizacja

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

ul. Krasickiego 8,
40-019 Katowice

tel: +48 32 603 40 23
tel: +48 32 603 41 36

Alstom Konstal S.A.

ul.

tel: +48

Hotel Klimczok

ul. Poziomkowa 20,
43-370 Szczyrk-Biła

tel: +48 (33) 82 60 100

Kontakt

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący: dr hab. inż. Jarosław Konieczny

Członkowie komitetu:
Krzysztof Krawiec, Krzysztof Labisz, Joanna Michalska-Ćwiek, Szymon Surma, Łukasz Wierzbicki, Justyna Winter

Politechnika Śląska Wydział Transportu
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. +48 32 603 40 23; +48 32 603 41 36
email: sekretariat@pojazdy-szynowe.eu