Zapraszamy do współudziału w konferencji jako sponsor

Korzyści dla przedstawicieli biznesu z udziału w Konferencji

Dla firm, które są zainteresowane współudziałem XXV Konferencji Pojazdy Szynowe, przygotowaliśmy pakiety sponsorskie.

 • logo jako sponsor (strona internetowa konferencji),
 • 2 wejściówki regularne,
 • zapowiedź przy jednej przerwie kawowej (na sali oraz w informacji wizualnej).
 • logo jako sponsor (strona internetowa konferencji),
 • stand w przestrzeni ogólnej (przy miejscu na przerwy kawowe) wraz z dwiema wejściówkami dla osób przy standzie (bez materiałów konferencyjnych, poza tym jak uczestnicy),
 • 2 regularne wejściówki,
 • zapowiedź przy jednym obiedzie (na sali oraz w informacji wizualnej).
 • logo jako sponsor (strona internetowa konferencji i prezentacja standów na salach konferencyjnych),
 • stand w przestrzeni ogólnej (przy miejscu na przerwy kawowe) wraz z dwiema  wejściówkami dla osób przy standzie (bez materiałów konferencyjnych, poza tym jak uczestnicy),
 • 4 regularne wejściówki na konferencję,
 • zapowiedź przy uroczystej kolacji,
 • na życzenie wystąpienie plenarne.
 • tworzenie sesji tematycznych i obszarów dla zamawianych artykułów,
 • tworzenie i udział w panelu tematycznym,
 • informacja w materiałach i na stronie internetowej o ufundowaniu nagrody dla najlepszego artykułu pośród młodych naukowców (do 30 roku życia) w postaci sfinansowania publikacji w czasopiśmie z IF (100-140 punktów),
 • logo jako sponsor (strona internetowa konferencji i prezentacja standów na salach konferencyjnych),
 • stand w przestrzeni ogólnej (przy miejscu na przerwy kawowe) wraz z dwiema wejściówkami dla osób przy standzie (bez materiałów konferencyjnych, poza tym jak uczestnicy),
 • 9 regularnych wejściówek na konferencję,
 • zapowiedź przy uroczystej kolacji,
 • na życzenie wystąpienie plenarne w pierwszym dniu.

Zapraszamy do kontaktu

Politechnika Wrocławska, Katedra Eksploatacji Systemów Technicznych
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław–Śródmieście

sekretariat@pojazdy-szynowe.eu

+48 71 320 27 33
+48 71 320 38 17
+48 71 320 28 17