Uroczyste otwarcie konferencji SALA: B1 – B2 (poziom +I)
Zbigniew Konieczek (Prezes Zarządu NEWAG S.A.),
Maciej Szkoda (Politechnika Krakowska)
Przywitanie gości przez Organizatorów Konferencji
Obrady plenarne
Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
SALA: B1 – B2 (poziom +I)
Andrzej Bittel (Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury) Koleje dużych prędkości w Polsce – szanse, możliwości, perspektywy (25 min)
Ignacy Góra (Prezes Urzędu Transportu Kolejowego) Człowiek u podstaw kultury bezpieczeństwa. Czynnik ludzki i jego wpływ na bezpieczeństwo transportu kolejowego (25 min)
Andrzej Chudzikiewicz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Warszawska) Rozwiązania układów jezdnych szybkich pojazdów szynowych (25 min)