Godzina Posiedzenie Komitetu Transportu PAN SALA: D  (poziom 0)
10.30 – 13.30 Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński Uczestnictwo wyłącznie dla Członków Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk