SESJA: J Dynamika i badania pojazdów szynowych
Przewodniczący: dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. uczelni
SALA: B1 (poziom +I)
Godzina Autorzy Tytuł referatu j. polski
16:45 – 17:00 Andrzej Chojnacki, Grzegorz Wysocki, Robert Konowrocki (Instytut Kolejnictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) Dynamika wzdłużna pociągów towarowych – badania eksperymentalne i teoretyczne
17:00 – 17:15 Miroslaw Dusza (Politechnika Warszawska) Stateczność rozwiązań modelu pojazd szynowy-tor przy zwiększonym tłumieniu w układzie zawieszenia
17:15 – 17:30 Radosław Miklasz, Patrycja Lau (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”) Układy biegowe pojazdu hybrydowego typu 227M
17:30 – 17:45 Szymon Haładyn (Politechnika Wrocławska) Dobór pojazdu szynowego do obsługi lokalnych połączeń kolejowych na obszarach górskich – studium przypadku
17:45 – 18:00 Ewa Kardas-Cinal, Seweryn Koziak (Politechnika Warszawska), Rafał Melnik (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) Badanie dynamiki pojazdu szynowego związanej z chwilowym wzrostem przyspieszeń wózków i nadwozia
18:00 – 18:15 Edward Kozłowski (Politechnika Lubelska), Anna Borucka (Wojskowa Akademia Techniczna), Andrzej Świderski (Instytut Transportu Samochodowego), Przemysław Skoczyński (Instytut Transportu Samochodowego) Drzewa klasyfikacyjne w ocenie śmiertelności wypadków drogowo – kolejowych
SESJA: K Optymalizacja i nowoczesne rozwiązania
Przewodniczący: dr hab. inż. Jarosław Selech, prof. PP
SALA: B2 (poziom +I)
Godzina Autorzy Tytuł referatu j. polski
16:45 – 17:00 Tomasz Kuczek (Politechnika Krakowska) Zastosowanie optymalizacji topologicznej w projektowaniu pojazdów szynowych
17:00 – 17:15 Krzysztof Ochociński, Beata Piwowar, Piotr Chyliński (Instytut Kolejnictwa) Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego – INNORAIL
17:15 – 17:30 Norbert Radek (F. H. Barwa; Politechnika Świętokrzyska), Łukasz Pasieczyński (F. H. Barwa ), Jacek Pietraszek (Politechnika Krakowska) Właściwości mechaniczne systemów powłokowych antygraffiti dla pojazdów szynowych
17:30 – 17:45 Teresa Gajewska, Anna Grabarz (Politechnika Krakowska) Modele teoretyczne miar wybranych kluczowych wskaźników efektywności oraz wskaźników pomocniczych w transporcie produktów żywnościowych
17:45 – 18:00 Anna Borucka (Wojskowa Akademia Techniczna), Małgorzata Grzelak (Wojskowa Akademia Techniczna), Andrzej Świderski (Instytut Transportu Samochodowego) Prognozowanie liczby wozokilometrów z zastosowaniem modelu autoregresji na przykładzie tramwajów warszawskich