SESJA: B Transport i logistyka
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
SALA: B1 (poziom +I)
Godzina Autorzy Tytuł referatu j. polski
14:30 – 14:45 Piotr Kisielewski (Politechnika Krakowska) Wzrost znaczenia optymalnego planowania transportu publicznego
14:45- 15:00 Łukasz Wolniewicz, Franciszek Restel (Politechnika Wrocławska) Analiza i ocena rezerw czasowych w kolejowym rozkładzie jazdy w aspekcie losowości zdarzeń
15:00- 15:15 Augustyn Lorenc (Politechnika Krakowska) Zastosowanie metod IoT do lokalizowania wagonów kolejowych
15:15 – 15:30 Małgorzata Kuźnar (Politechnika Krakowska) Uszkodzenia obiektów technicznych oraz możliwości ich prognozowania i zapobiegania dzięki metodom sztucznej inteligencji
15:30 – 15:45 Marta Pachołek-Zegar and Urszula Strzelczyk-Król (Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”) Koncepcja tramwaju dwusystemowego w Polsce na przykładzie rozwiązania wprowadzonego w Chemnitz. Zagadnienia techniczne i organizacyjne.
15:45 – 16:00 Marek Kunicki (LOTOS Kolej Sp. z o.o.) Bezpieczeństwo, jakość, ekologia – nowoczesny tabor w przewozach towarowych
SESJA: C Regulacje prawne, aspekty ekologiczne i efektywność
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski
SALA: B2 (poziom +I)
Godzina Autorzy Tytuł referatu j. polski
14:30 – 14:45 Michał Wieliczko, Tomasz Olejniczak, Marta Pachołek – Zegar (Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”) Przegląd wybranych wymagań w aspekcie przepisów prawnych w procesie homologacji tramwajów
14:45- 15:00 Sławomir Kowalski, Kacper Kulig (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Łukasz Wideł (Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei), Tomasz Kądziołka (Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu) Analiza opłacalności rozwoju linii kolejowej nr 104 Nowy Sącz–Chabówka pod kątem turystyki kolejowej
15:00- 15:15 Janusz Ćwiek (Politechnika Śląska) Analiza stanu prawnego i technicznego dotycząca możliwości wdrożenia w Polsce rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra
15:15 – 15:30 Małgorzata Magnucka-Blandzi, Rafał Cichy (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”) Pojazdy dwudrogowe – środowiskowe podejście do cyklu życia pojazdu
15:30 – 15:45 Przemysław Ilczuk (Politechnika Warszawska), Agnieszka Zaczek (Urząd Transportu Kolejowego), Magdalena Kycko (Instytut Kolejnictwa) Analiza możliwości wdrożenia testów interoperacyjności na kolejach polskich
15:45 – 16:00 Małgorzata Ćwil, Sebastian Jarzębowski (Akademia Leona Koźmińskiego) Identifying the needs and expectations regarding train facilities