Organizatorzy

Politechnika Krakowska, Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu

Organizator

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej jest jedną z 10 jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Mechanicznego, który jest największym wydziałem na Politechnice Krakowskiej i jednym z większych w Polsce. Od 2017 w ramach Katedry funkcjonują dwa zespoły: Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych oraz Zespół Systemów Logistycznych. Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną na studiach I i II stopnia na specjalnościach związanych z inżynierią środków transportu – projektowaniem, budową, eksploatacją, bezpieczeństwem, niezawodnością i certyfikacją pojazdów szynowych oraz logistyką i spedycją. Prowadzone są również studia podyplomowe z zakresu Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych, cieszące się bardzo dużym uznaniem wśród przedsiębiorstw transportu kolejowego.

Poza działalnością dydaktyczną i naukową Katedra prowadzi szeroką współpracę z otoczeniem gospodarczym w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacyjnych technologii, opinii i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów szynowych.

 

NEWAG S.A.

Współorganizator


NEWAG S.A. to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jako jedno z najstarszych przedsiębiorstw kolejowych w Polsce, ma wieloletnie doświadczenie w produkcji i modernizacji taboru kolejowego.

NEWAG jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Swoje produkty z sukcesem dostarczamy polskim i zagranicznym klientom. Pojazdy obsługują połączenia kolejowe, przewożąc pasażerów w czternastu województwach Polski.

Firma NEWAG ma stabilną i wyjątkowo mocną pozycję na rynku elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw w Polsce. W ostatnich latach grupa kapitałowa NEWAG S.A. zdominowała krajowy rynek produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkcji i modernizacji lokomotyw elektrycznych oraz modernizacji lokomotyw spalinowych.

Nowocześnie zarządzana spółka szczególnie dba o wysoką jakość swoich produktów oraz wykonywanych usług, co potwierdzają otrzymane świadectwa i certyfikaty.