12 - 15 Września 2021

Arłamów

Informacja

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Organizatorzy XXV edycji Konferencji Pojazdy Szynowe:

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Katedra Eksploatacji Systemów Technicznych

Organizacja Konferencji

Trwa procedura wyboru miejsca, w którym zorganizowana zostanie XXV Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2023 – hotelu w standardzie 3-4*. Hotel posiadać będzie parking, wygodne, klimatyzowane sale konferencyjne z wejściem poprzez foyer; sale wyposażone będą w sprzęt audiowizualny. Dostępne będą także miejsca spotkań, w trakcie których możliwe będzie nawiązywanie kontaktów, współpracy oraz wymiana myśli.

O konferencji

TEMATYKA KONFERENCJI
Celem konferencji jest wymiana praktycznej i teoretycznej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie aktualnych problemów badawczych dotyczących budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Rozwiązywane są problemy projektowania i organizacji systemów transportu szynowego ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i ograniczonych zasobów energetycznych.

Ramowa tematyka konferencji

Tematyka XXV edycji Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe 2023 obejmuje problemy związane z projektowaniem i eksploatacją systemów transportu szynowego, w tym:

  • projektowanie, budowa i konstrukcja pojazdów szynowych,
  • eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych,
  • niezawodność i bezpieczeństwo w transporcie szynowym,
  • diagnostyka i badania pojazdów szynowych,
  • innowacyjne rozwiązania i efektywność transportu
  • czynnik ludzki i ergonomia w eksploatacji pojazdów szynowych.

 

Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego

prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski (Politechnika Wrocławska)

 

Członkowie komitetu naukowego

+ prezes Krzysztof Balawejder (Prezes MPK we Wrocławiu)

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz (UTH w Radomiu)

dr inż. Rafał Cichy (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Janusz Ćwiek (Politechnika Śląska)

dr hab. inż. Bartosz Firlik (Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. Piotr Folęga (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gąsowski (Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. Adrian Gill (Politechnika Poznańska)

dr inż. Ignacy Góra (Prezes Urzędu Transportu Kolejowego)

prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Przemysław Ilczuk (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna (Politechnika Warszawska)

dr inż. Anna Jodejko-Pietruczuk (Politechnika Wrocławska)

dr Mykola Karpenko (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

dr hab. Arkadiusz Kawa (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

dr hab. inż. Artur Kierzkowski (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Tomasz Kisiel (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Jarosław Korzeb (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH Radom (UTH w Radomiu)

prof. dr hab. Tomasz Krzyżyński (Politechnika Koszalińska)

prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski (WSB we Wrocławiu)

dr inż. Stanisław Kwaśniowski (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz (Politechnika Śląska)

dr hab. inż. Andrzej Massel (Dyrektor Instytutu Kolejnictwa)

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska (Politechnika Poznańska)

dr inż. Piotr Michalak (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

dr inż. Maciej Michnej (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Stanisław Młynarski (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Jakub Młyńczak (Politechnika Śląska)

dyr. Adam Musiał (Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei)

prof. dr hab. inż. Mirosław Nader (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (Instytut Transportu Samochodowego)

dr hab. inż. Michał Opala (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Małgorzata Orczyk (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza (Politechnika Warszawska)

dr inż. Franciszek Restel (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Tomislav Rožić (Sveučilište u Zagrebu)

dr hab. inż. Wojciech Sawczuk (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk (Politechnika Warszawska)

dr Paulius Skačkauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

dr hab. inż. Anna Stelmach (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Michał Stosiak (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Maciej Szkoda (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Grzegorz Szymański (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski (Instytut Transportu Samochodowego)

dyr. Piotr Tarnawski (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski (Politechnika Poznańska

dr hab. Agnieszka Tubis (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Sylwin Tomaszewski (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Pozn. Instytut Technologiczny)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Sylwia Werbińska-Wojciechowska (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Grzegorz Zając (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Jolanta Żak (Politechnika Warszawska)

Terminy

Zgłoszenie udziału w Konferencji do 1 czerwca 2023 roku
Przesyłanie abstraktów poprzez system konferencyjny do 1 czerwca 2023 roku
Potwierdzenie przyjęcia abstraktu do 10 czerwca 2023 roku
Wnoszenie opłat konferencyjnych do 20 czerwca 2023 roku
Przesyłanie pełnych wersji artykułów do 30 września 2023 roku

Publikacje

Referaty – po wygłoszeniu na konferencji oraz po pozytywnych recenzjach, decyzją Komitetu Naukowego – zostaną:

  • rekomendowane do publikacji w Archiwum Transportu lub jednym z dedykowanych Special Issues w czasopiśmie Energies lub Applied Sciencelub
  • skierowane do publikacji w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.

W przypadku, gdy Autor przystanie na rekomendację publikacji pracy w Archiwum Transportu albo w jednym ze Special Issues, Autor zobligowany będzie do przystosowania pracy do wymagań wydawnictwa.

Opłaty

Uczestnictwo stacjonarne (opłata regularna)

Opłata obejmuje udział w Konferecnji, materiały konferencyjne, wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących oraz publikację artykułu w materiałach pokonferencyjnych

1650.00 złotych
Uczestnictwo zdalne

Opłata obejmuje udział zdalny w Konferencji (dostęp do sesji online) oraz materiały konferencyjne

700.00 złotych
Uczestnictwo osoby towarzyszącej

Opłata obejmuje wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących

1250.00 złotych

Uprzejmie informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Kontakt

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Artur Kierzkowski, prof. PWr

Zastępca przewodniczącego:
dr inż. Franciszek Restel

Członkowie komitetu:

dr inż. Piotr Czaja, mgr inż. Szymon Haładyn, dr inż. Anna Jodejko-Pietruczuk, dr inż. Tomasz Kisiel, mgr inż. Ewa Mardeusz, mgr inż. Honorata Poturaj, mgr inż. Anna Smok, dr hab. Agnieszka Tubis, prof. uczelni, dr inż. Łukasz Wolniewicz

Obsługa informatyczna:

mgr inż. Szymon Haładyn, dr inż. Piotr Czaja

Politechnika Wrocławska, Katedra Eksploatacji Systemów Technicznych
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław–Śródmieście
tel.: +48 71 320 27 33
tel.: +48 71 320 38 17
tel.: +48 71 320 28 17
e-mail: sekretariat@pojazdy-szynowe.eu