September 13-16, 2020

Arłamów, POLAND

Organizers

Cracow University of Technology

Organizer

Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej jest jedną z 12 jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Mechanicznego, który jest największym wydziałem na Politechnice Krakowskiej i jednym z największych w Polsce. Od 2017 w ramach Instytutu funkcjonują dwa zakłady: Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych oraz Zakład Systemów Logistycznych. Pracownicy Instytutu prowadzą działalność dydaktyczną na studiach I i II stopnia na specjalnościach związanych z inżynierią środków transportu, eksploatacją, bezpieczeństwem i niezawodnością pojazdów szynowych oraz logistyką i spedycją. Prowadzone są również studia podyplomowe z zakresu Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych, cieszące się bardzo dużym uznaniem wśród przedsiębiorstw transportu kolejowego.

Poza działalnością dydaktyczną i naukową Instytut prowadzi szeroką współpracę z otoczeniem gospodarczym w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacyjnych technologii, opinii i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów szynowych.

NEWAG

Co-organizer

NEWAG S.A. to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jako jedno z najstarszych przedsiębiorstw kolejowych w Polsce, ma wieloletnie doświadczenie w produkcji i modernizacji taboru kolejowego.

NEWAG jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Swoje produkty z sukcesem dostarczamy polskim i zagranicznym klientom. Pojazdy obsługują połączenia kolejowe, przewożąc pasażerów w czternastu województwach Polski.

Firma NEWAG ma stabilną i wyjątkowo mocną pozycję na rynku elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw w Polsce. W ostatnich latach grupa kapitałowa NEWAG S.A. zdominowała krajowy rynek produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkcji i modernizacji lokomotyw elektrycznych oraz modernizacji lokomotyw spalinowych.

Nowocześnie zarządzana spółka szczególnie dba o wysoką jakość swoich produktów oraz wykonywanych usług, co potwierdzają otrzymane świadectwa i certyfikaty.

Important dates

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, przesłanie streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim 01.03.2020
Akceptacja streszczenia 21.03.2020
Przesłanie pełnych tekstów artykułów 30.04.2020
Decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji i przekazaniu do recenzji 30.05.2020
Wniesienie opłaty konferencyjnej 01.06.2020
Konferencja POJAZDY SZYNOWE 2020 13-16.09.2020

Publications

Miło mi poinformować, że w XXIV edycji konferencji będzie istniała możliwość opublikowania wyników badań w materiałach wydawnictwa IOP Publishing (poziom I w wykazie wydawnictw MNiSW z 2019 r.), w serii IOP Conference Series: Materials Science and Engineering indeksowanych w Bazie Scopus, jak również w przypadku niezainteresowania publikowaniem referatu w języku angielskim w kwartalniku POJAZDY SZYNOWE.

Sponsors

Venue

Armałów Hotel

Arłamów 1
38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
www.arlamow.pl
Tel.: +48 13 443 10 00


Contact

Organising Committee:
Chairman: dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

Members of the committee:
dr inż. Teresa Gajewska, mgr Maciej Górowski, dr inż. Tomasz Kuczek, dr inż. Augustyn Lorenc, dr inż. Maciej Michnej, dr inż. Grzegorz Kaczor, mgr inż. Małgorzata Kuźnar, mgr inż. Bartosz Szachniewicz, dr inż. Grzegorz Zając

Cracow University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
Institute of Rail Vehicles
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Cracow, Poland
tel.: +48 12 / 374 35 12, fax: +48 12 / 374 33 11
email: sekretariat@pojazdy-szynowe.eu

More information soon …